Nueva librería online Presentació Serveis Catàleg Formació Contacte Enllaços

Contacte

Si vol enviar un original de la seva obra per a la seva avaluació, faci'ns-ho arribar a:

editor@editoriallampedusa.es

Si necessita informació, escrigui'ns a:

info@editoriallampedusa.es


Si vol demanar algun llibre de la nostra editorial, deixi'ns les seves dades i el nombre d'exemplars que desitja i els hi farem arribar contrareembossament:

pedidos@editoriallampedusa.es